Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Förändringar i höstens behovsinventering av forskningsinfrastruktur

Den 4 oktober öppnar Vetenskapsrådet nästa behovsinventering av forskningsinfrastruktur av nationellt intresse. I år införs två förändringar.

Vartannat år gör Vetenskapsrådet en inventering för att fånga upp nya behov av forskningsinfrastruktur av nationellt intresse. Förslagen som skickas in ska täcka in behov av ny nationell forskningsinfrastruktur, internationell infrastruktur eller utveckling av existerande infrastruktur.

I höstens behovsinventering gör vi två förändringar:

 • I förslaget ska det finnas med en uppskattning av budget för forskningsinfrastrukturen.
 • Även forskningsinfrastrukturer med bidrag från Vetenskapsrådet som löper ut under 2025 eller 2026 och som planerar att söka i kommande utlysning om bidrag till infrastruktur av nationellt intresse behöver lämna in ett förslag.

Förändringarna genomförs för att ge Vetenskapsrådet en mer fullständig bild av behoven inför kommande utlysning.

Behovsinventeringen är öppen 4 oktober – 7 november 2023. Den 12 september bjuder vi in till ett informationsmöte om inventeringen.

Behovsinventering av forskningsinfrastruktur av nationell intresse

Om processen – från behovsinventering till utlysning av bidrag

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Kontakt

Mer inom samma ämne

 1. Informationsmöte om svenska in kind-leveranser till ESS

  Välkommen till ett digitalt informationsmöte där Vetenskapsrådet och ESS gemensamt informerar om hur processen för in kind-leveranser för perioden 2023–2025 ser ut.

 2. Så kan vi möta forskningens behov av forskningsinfrastruktur

  För att Sverige ska fortsätta vara en internationellt konkurrenskraftig forskningsnation behövs satsningar på forskningsinfrastruktur. I Vetenskapsrådets guide till forskningsinfrastrukturen 2023 lyfter vi fram nio rekommendationer för att möta såväl...

 3. Vetenskapsrådets guide till forskningsinfrastrukturen 2023

  Vetenskapsrådets guide till forskningsinfrastrukturen 2023 är en plan för hur forskare inom akademi, offentlig sektor och industri ska få tillgång till den mest kvalificerade forskningsinfrastrukturen i Sverige och i andra länder. Forskningsinfrastr...