Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Förändringar i höstens behovsinventering av forskningsinfrastruktur

Den 4 oktober öppnar Vetenskapsrådet nästa behovsinventering av forskningsinfrastruktur av nationellt intresse. I år införs två förändringar.

Vartannat år gör Vetenskapsrådet en inventering för att fånga upp nya behov av forskningsinfrastruktur av nationellt intresse. Förslagen som skickas in ska täcka in behov av ny nationell forskningsinfrastruktur, internationell infrastruktur eller utveckling av existerande infrastruktur.

I höstens behovsinventering gör vi två förändringar:

 • I förslaget ska det finnas med en uppskattning av budget för forskningsinfrastrukturen.
 • Även forskningsinfrastrukturer med bidrag från Vetenskapsrådet som löper ut under 2025 eller 2026 och som planerar att söka i kommande utlysning om bidrag till infrastruktur av nationellt intresse behöver lämna in ett förslag.

Förändringarna genomförs för att ge Vetenskapsrådet en mer fullständig bild av behoven inför kommande utlysning.

Behovsinventeringen är öppen 4 oktober – 7 november 2023. Den 12 september bjuder vi in till ett informationsmöte om inventeringen.

Behovsinventering av forskningsinfrastruktur av nationell intresse

Om processen – från behovsinventering till utlysning av bidrag

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Kontakt

Mer inom samma ämne

 1. Storskaliga beräkningsresurser

  Forskar du inom beräkningsvetenskap? Då kan du ansöka om att få tillgång till svenska och europeiska beräkningsresurser vid NAISS och EuroHPC. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga.

 2. Slutrapport från behovsinventering avseende data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

  Utbildningsvetenskaplig forskning har under de senaste 20 åren vuxit fram som ett väl etablerat forskningsfält. I forskningsöversikten 2023 betonade Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté behovet av att utveckla infrastrukturer som stärke...

 3. Data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

  Under 2023 genomförde Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté en kartläggning och behovsinventering avseende data samt behov av infrastrukturer för utbildningsvetenskap. Vid detta seminarium presenterar utredare Jan Hylén rapporten.