Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Kris är temat för ny internationell utlysning inom humaniora

Den 26 maj öppnar utlysningen Crisis – perspectives from the humanities. Bakom utlysningen står de europeiska forskningsnätverken CHANSE och HERA. Forskare vid svenska lärosäten ansöker även via Vetenskapsrådet. Utlysningstexten publiceras hos oss 31 maj.

Forskningsfinansiärer i 22 länder medverkar i utlysningen, för att stödja internationella samarbeten inom Humanities in the European Research Area (HERA). Sverige medverkar via Vetenskapsrådet.

Utlysningen riktar sig till forskargrupper med 4–6 forskare från minst fyra länder och syftar till att bidra till ny humanistisk forskning om fenomenet kriser, både i nutid och i det förflutna. Forskare vid svenska lärosäten som vill delta ska skicka in en ansökan både till CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe) och till Vetenskapsrådet. CHANSE öppnar utlysningen 26 maj. Vi publicerar vår utlysningstext 31 maj.

Utlysningen är en tvåstegsprocess där en projektskiss ska lämnas till CHANSE senast 21 september och till Vetenskapsrådet senast 27 september 2023. De som går vidare till steg två ska lämna in en fullständig ansökan till CHANSE senast 26 mars och till Vetenskapsrådet senast 2 april 2024.

Bidragstiden är 24–36 månader och bidragsbeloppet max 1,5 miljoner euro.

På CHANSE:s webbplats finns förhandsinformation om utlysningen Länk till annan webbplats.

Utlysningen hos Vetenskapsrådet: Projektbidrag för internationella forskningssamarbeten inom HERA

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift


Mer inom samma ämne

  1. 10 forskare i Sverige får ERC Advanced Grant 2023

    Nu har Europeiska forskningsrådet (ERC) publicerat resultatet från förra årets utlysning av ERC Advanced Grant. Totalt 255 forskare från 20 länder får bidrag. 10 av dem har en svensk värdinstitution.

  2. NordForsk utlyser bidrag om hållbar utveckling av Arktis

    Nordforsk har öppnat en utlysning om hållbar utveckling av Arktis. Bakom utlysningen står de nordiska länderna tillsammans med Kanada och USA. Vetenskapsrådet är en av finansiärerna. Sista ansökningsdag för utlysningens första steg är 4 juni 2024.

  3. COST Joint-Nordic Information Day

    Välkommen till ett informationsmöte med fokus på att informera om COST-programmets roll och inverkan samt fördelarna med att delta i COST. Mötet vänder sig till forskare och innovatörer i alla karriärstadier och från alla forskningsområden.