Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Fyra prioriterade områden för att stärka svensk forskning

I en ny rapport presenterar Vetenskapsrådet förslag på åtgärder för att stärka Sverige som forskningsnation. Centralt är att kvalitetsperspektivet behöver genomsyra alla delar av forskningssystemet.

Forskning är helt avgörande för att få fram ny kunskap, för samhällets utveckling och välfärd men också för att vi ska kunna möta de utmaningar som vi ännu inte kan föreställa oss. I rapporten ”Stärkt svensk forskningskvalitet till nytta för samhället” lyfter Vetenskapsrådet fram fyra områden som behöver prioriteras för att svensk forskning ska bli ännu mer nydanande, konkurrenskraftig och användbar:

 • Långsiktig finansiering av forskarinitierad forskning och starka forskningsmiljöer
 • Forskningens frihet, förtroendet för forskning och god forskningskultur
 • Långsiktighet i prioritering och finansiering av forskningsinfrastruktur
 • Goda förutsättningar för de främsta forskarna att bedriva forskning av högsta kvalitet

Vikten av samverkan och dialog mellan forskningens alla aktörer är en av de saker som lyfts fram i rapporten.

– Arbetet med att stärka svensk forskningskvalitet är en gemensam angelägenhet för lärosäten, forskningsfinansiärer, näringsliv och många andra aktörer. Från Vetenskapsrådets håll ser vi nu fram emot kommande diskussioner och åtgärder med avstamp i denna rapport, säger Katarina Bjelke, Vetenskapsrådets generaldirektör.

Rapporten bygger på ett stort antal analyser, utredningar och rapporter – våra egna och även
andras.

– När vi till hösten lämnar vårt inspel till nästa forskningspolitiska proposition kommer denna rapport vara en viktig utgångspunkt, säger Johan Lindell, chef för avdelningen för forskningspolitik.

 

Katarina Bjelke, Vetenskapsrådets generaldirektör, sammanfattar huvudbudskapen i rapporten.

Lyssna på podden

Katarina Bjelke är gäst i Vetenskapsrådets podd "För en klokare värld" där hon utvecklar vad som behövs för att stärka svensk forskning.

Lyssna på avsnittet på Spotify Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Kontakt

Chef för avdelning för forskningspolitik

Johan Lindell

johan.lindell@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. Nationella riktlinjer för ansvarsfull internationalisering ska tas fram

  Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge innebär nya utmaningar för internationella samarbeten inom högre utbildning, forskning och innovation. Regeringen har därför gett Universitets- och högskolerådet, Vetenskapsrådet och Vinnova i uppdrag att ta fram...

 2. Ansvarsfull internationalisering – ett panelsamtal med Sveriges innovations- och forskningsråd i utlandet

  Sveriges innovations- och forskningsråd i utlandet (IoF-råden) utgör en resurs i att stärka Sverige strategiskt och långsiktigt genom internationella samarbeten. 14 september bjuder Plint och IoF-råden in till ett panelsamtal om ansvarsfull internati...

 3. Sverige behöver prestera bättre i konkurrensen om medel från ERC

  Internationellt samarbete stärker kvaliteten i forskningen och är en nyckelfaktor om Sverige vill behålla och stärka sin ställning som framgångsrik forskningsnation. Europeiska forskningsrådet (ERC) är Europas flaggskepp för finansiering av nyfike...