Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Fyra prioriterade områden för att stärka svensk forskning

I en ny rapport presenterar Vetenskapsrådet förslag på åtgärder för att stärka Sverige som forskningsnation. Centralt är att kvalitetsperspektivet behöver genomsyra alla delar av forskningssystemet.

Forskning är helt avgörande för att få fram ny kunskap, för samhällets utveckling och välfärd men också för att vi ska kunna möta de utmaningar som vi ännu inte kan föreställa oss. I rapporten ”Stärkt svensk forskningskvalitet till nytta för samhället” lyfter Vetenskapsrådet fram fyra områden som behöver prioriteras för att svensk forskning ska bli ännu mer nydanande, konkurrenskraftig och användbar:

 • Långsiktig finansiering av forskarinitierad forskning och starka forskningsmiljöer
 • Forskningens frihet, förtroendet för forskning och god forskningskultur
 • Långsiktighet i prioritering och finansiering av forskningsinfrastruktur
 • Goda förutsättningar för de främsta forskarna att bedriva forskning av högsta kvalitet

Vikten av samverkan och dialog mellan forskningens alla aktörer är en av de saker som lyfts fram i rapporten.

– Arbetet med att stärka svensk forskningskvalitet är en gemensam angelägenhet för lärosäten, forskningsfinansiärer, näringsliv och många andra aktörer. Från Vetenskapsrådets håll ser vi nu fram emot kommande diskussioner och åtgärder med avstamp i denna rapport, säger Katarina Bjelke, Vetenskapsrådets generaldirektör.

Rapporten bygger på ett stort antal analyser, utredningar och rapporter – våra egna och även
andras.

– När vi till hösten lämnar vårt inspel till nästa forskningspolitiska proposition kommer denna rapport vara en viktig utgångspunkt, säger Johan Lindell, chef för avdelningen för forskningspolitik.

 

Katarina Bjelke, Vetenskapsrådets generaldirektör, sammanfattar huvudbudskapen i rapporten.

Lyssna på podden

Katarina Bjelke är gäst i Vetenskapsrådets podd "För en klokare värld" där hon utvecklar vad som behövs för att stärka svensk forskning.

Lyssna på avsnittet på Spotify Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Kontakt

Chef för avdelning för forskningspolitik

Johan Lindell

johan.lindell@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. Vetenskapsrådet i Almedalen 2024

  Årets Almedalsvecka på Gotland pågår mellan 25 juni–28 juni. Vetenskapsrådet arrangerar ett eget seminarium om forskningskommunikation och ett forskningspolitiskt seminarium tillsammans med de andra statliga forskningsråden. Representanter från Veten...

 2. Excellens, stabilitet, samverkan och öppenhet viktigt för nästa ramprogram

  EU:s ramprogram för forskning och innovation möjliggör för Sverige och övriga medlemsländer att adressera gemensamma samhällsutmaningar som sträcker sig över nationsgränser. Programmet skapar möjligheter för forskare att samarbeta med partners från e...

 3. Vetenskapsrådets rekommendationer inför EU:s ramprogram FP10

  EU:s process för att ta fram det ramprogram för forskning och innovation som ska följa efter Horisont Europa har påbörjats. Under 2025 kommer EU-kommissionen att lägga fram sitt förslag, som sedan ska förhandlas mellan medlemsländerna och Europaparla...