Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Två forskare i Sverige får medel från EU:s nätverksprogram COST

COST (European Cooperation in Science and Technology) finansierar 60 nätverksprojekt som ska främja samarbete mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och forskningsinstitut. Två av projekten som får medel koordineras av forskare vid svenska lärosäten.

Majoriteten av de 60 nätverksprojekten, så kallade COST-aktioner, som får medel är inom områdena naturvetenskap (47 procent) och samhällsvetenskap (37 procent).

COST finansierar koordinering av projekten och kostnader för nätverksaktiviteter, som till exempel möten, kommunikationsaktiviteter och kortare vistelser för unga forskare hos andra forskargrupper inom projektet. Varje projekt får upp till 125 000 euro det första året och 150 000 euro per år de följande tre åren.

Beviljade projekt med en svensk koordinator

Wei Wang: European Network for Multiple View Life Cycle Sustainability Assessment

Wei Wang är lektor på avdelningen för intelligenta produktionssystem vid Högskolan i Skövde. Han beviljas medel för projektet "European Network for Multiple View Life Cycle Sustainability Assessment" – ett nätverk mellan akademi, industri och beslutsfattare för utveckling av metoder och mjukvaruverktyg för praktisk hållbarhetsbedömning. 53 organisationer från 23 länder deltar i nätverket som bland annat ska ta fram metoder för bedömning av hållbarhet utifrån olika perspektiv och främja bred tillämpning av hållbarhetsbedömning.

Niklas Wahlberg: Utilizing 10,000 genomes of European Lepdioptera

Niklas Wahlberg är professor i biologiska systematik, vid Lunds universitet, och forskar om molekylär systematik i fjärilar (lepidoptera). Han beviljas medel för projeket "Utilizing 10,000 genomes of European Lepdioptera" som ska samla forskare och amatörer för att samarbeta kring generering och analys av genomiska data.

Se mer statistik på COST:s webbplats Länk till annan webbplats.

COST finansierar årligen ett sextiotal nya nätverksprojekt, som löper över fyra år. Programmet har utlysningar en gång per år. Deadline för 2024 års utlysning är 23 oktober. Det går även att ansöka om att delta i pågående projekt.

Läs mer om ansökningsprocessen på COST:s webbplats Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Har du frågor om COST?

Välkommen att kontakta Nina Glimster, nationell kontaktperson för COST (Cost National Coordinator, CNC): cost@vr.se.

Mer inom samma ämne

  1. Ny utlysning inom initiativet MSCA4Ukraine

    Den 5 augusti öppnar en ny utlysning inom gästforskarprogrammet MSCA4Ukraine. Svenska lärosäten som är intresserade av att ta emot forskare från Ukraina kan ansöka om medel i utlysningen.

  2. ERC-mottagning 2024

    Vi uppmärksammar de forskare i Sverige som beviljats medel från Europeiska forskningsrådet, ERC, 2023, med en mottagning i Vetenskapsrådets lokaler.

  3. Vetenskapsrådets rekommendationer inför EU:s ramprogram FP10

    EU:s process för att ta fram det ramprogram för forskning och innovation som ska följa efter Horisont Europa har påbörjats. Under 2025 kommer EU-kommissionen att lägga fram sitt förslag, som sedan ska förhandlas mellan medlemsländerna och Europaparla...