Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Ny utlysning inom initiativet MSCA4Ukraine

Den 5 augusti öppnar en ny utlysning inom gästforskarprogrammet MSCA4Ukraine. Svenska lärosäten som är intresserade av att ta emot forskare från Ukraina kan ansöka om medel i utlysningen.

EU-kommission satsar via MSCA (Marie Sklodowska Curie-åtgärder) och ramprogrammet Horisont Europa 10 miljoner euro på en andra utlysning inom initiativet MSCA4Ukraine. Sedan 2023 har gästforskarprogrammet gjort det möjligt för 125 ukrainska forskare att fortsätta sin forskning och utbildning i 21 länder.

Utlysningen öppnar 5 augusti och riktar sig till forskare som avlagt doktorsexamen för högst åtta år sedan. Det är värdinstitutionerna som ansöker om medel i utlysningen å forskarens vägnar. Redan nu kan intresserade värdinstitutioner och forskare ta del av utlysningsdokumenten.

Den 14 juni hålls ett första informationsmöte om utlysningen.

En preliminär tidplan och mer information finns på Scholars at Risk Europe:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Om initiativet

MSCA4Ukraine är ett EU-finansierat gästforskarprogram som genomförs av ett konsortium som består av Scholars at Risk Europe (med Maynooth University på Irland som värd), Alexander von Humboldt-stiftelsen och European University Association. Det franska nationella PAUSE-programmet (med Collège de France som värd) och Scholars at Risks globala nätverk är partner. Satsningen är en del i EU:s respons på Rysslands invasionskrig mot Ukraina.

11 forskare har tagits emot av svenska lärosäten via MSCA4Ukraine

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Kontakt

Nationell kontaktperson (NCP) för Marie Skłodowska Curie-åtgärder

Isabel Dellacasa Lindberg

isabel.dellacasa.lindberg@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Tre forskare i Sverige får ERC-2024 Proof of Concept Grant DL1

    Det är nu klart vilka som får ERC Proof of Concept Grant i utlysningens första ansökningsomgång 2024. Tre forskare i Sverige finns bland bidragsmottagarna.

  2. Två forskare i Sverige får medel från EU:s nätverksprogram COST

    COST (European Cooperation in Science and Technology) finansierar 60 nätverksprojekt som ska främja samarbete mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och forskningsinstitut. Två av projekten som får medel koordineras av forskare vid svenska läro...

  3. ERC-mottagning 2024

    Vi uppmärksammar de forskare i Sverige som beviljats medel från Europeiska forskningsrådet, ERC, 2023, med en mottagning i Vetenskapsrådets lokaler.