Nyhet

Publicerad den 16 maj 2018

Uppdaterad den 24 september 2018

Migration och integration – vad kan forskning bidra med?

Migration och integration är några av de samhällsutmaningar som ska mötas genom särskilda nationella forskningsprogram. Just nu jobbar Vetenskapsrådets beredningsgrupp med inkomna ansökningar. Stödet som utlysts handlar om samverkan inom forskningsmiljöer som arbetar med migration och integration.

Vetenskapsrådet räknar med att stödja cirka fem forskningsmiljöer på detta sätt. Syftet är att skapa mervärde och långsiktighet genom forskarsamarbeten i större grupperingar än vanligt. Vi har frågat verksamma från olika organisationer om vad forskning kan bidra med.
Se intervjuer och läs om det nationella forskningsprogrammet

Publicerad den 16 maj 2018

Uppdaterad den 24 september 2018

Mer inom samma ämne

  1. Samtal om migration och integration – forskare möter praktiker

    Hur mår flyktingar och migranter i dagens Sverige? Stämmer det att det finns en ökad risk för psykisk ohälsa och självmord bland personer med flykting- och migrantbakgrund? Och hur väl fungerar gruppinterventioner mot post-traumatisk stress hos ensam...

  2. Suicidalt beteende

    Ett forskningsprojekt inom forskningsprogrammet Migration och integration.

  3. Åldrande migranter

    Ett forskningsprojekt inom forskningsprogrammet Migration och integration.