Nyhet

Publicerad den 16 maj 2018

Uppdaterad den 24 september 2018

Migration och integration – vad kan forskning bidra med?

Migration och integration är några av de samhällsutmaningar som ska mötas genom särskilda nationella forskningsprogram. Just nu jobbar Vetenskapsrådets beredningsgrupp med inkomna ansökningar. Stödet som utlysts handlar om samverkan inom forskningsmiljöer som arbetar med migration och integration.

Vetenskapsrådet räknar med att stödja cirka fem forskningsmiljöer på detta sätt. Syftet är att skapa mervärde och långsiktighet genom forskarsamarbeten i större grupperingar än vanligt. Vi har frågat verksamma från olika organisationer om vad forskning kan bidra med.
Se intervjuer och läs om det nationella forskningsprogrammet

Publicerad den 16 maj 2018

Uppdaterad den 24 september 2018

Mer inom samma ämne

  1. Forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet inom migration och integration (kortversion)

    Att stärka forskningen för att möta samhällsutmaningar På Vetenskapsrådet har vi fått regeringens uppdrag att inrätta ett tioårigt nationellt forskningsprogram inom migration och integration. Programmet syftar till att skapa goda förutsättningar för...

  2. Familjebildning av migranter

    Ett forskningsprojekt inom forskningsprogrammet Migration och integration.

  3. Flyktinginvandring och städer

    – sociala institutioner, politisk styrning och integration i Jordanien, Turkiet och Sverige. Ett forskningsprojekt inom forskningsprogrammet Migration och integration.