Nyhet

Publicerad den 25 juni 2018

Uppdaterad den 03 september 2018

Sök medel för industriella pilotprojekt för neutron- och fotonexperiment

Nu kan företag och lärosäten tillsammans söka medel från Vinnova för pilotprojekt där industrin använder foton- och/eller neutronteknik för att möta utvecklingsbehov eller lösa problem. Utlysningen genomförs i två omgångar. Den första utlysningen stänger 31 augusti.

Syftet med utlysningen är att bygga kompetens om hur industrin kan dra nytta av avancerade experimentmiljöer som Max IV och ESS i Lund.

Utlysningen riktar sig till aktörsgrupper som består av forskningsorganisationer, företag eller andra juridiska personer. Minst en av parterna i projektet ska vara en svensk organisation med expertkompetens inom neutron- eller fotonexperiment.

Varje projekt kan söka max 500 000 kronor och projekttiden är max 12 månader.

Utlysningen genomförs i två omgångar.

Omgång 1

Utlysningen stänger 31 augusti 2018 kl 14.00

Omgång 2

Utlysningen stänger 12 oktober 2018 kl 14.00

Läs mer och ansök på Vinnovas webbplatslänk till annan webbplats

Kopierat till urklipp

Publicerad den 25 juni 2018

Uppdaterad den 03 september 2018

Kopierat till urklipp

Mer inom samma ämne

  1. 90 miljoner till forskningsinfrastruktur för kliniska studier

    Kommittén för kliniska studier har beslutat att fördela 90 miljoner kronor för det fortsatta arbetet att bygga upp en gemensam nationell forskningsinfrastruktur för kliniska studier. 30 miljoner per år fördelas mellan 2018–2020. Under sitt möte 7 sep...

  2. Tillgängliggörande av infrastruktur

  3. Forskningssamarbete Sydkorea-Sverige

    Angivet datum för publicering är preliminärt.

Länk till Twitter
Länk till sida med kontaktuppgifter
Länk till LinkedIn