Nyhet

Publicerad den 17 oktober 2018

Uppdaterad den 02 november 2018

Ökad beviljandegrad i FET Open

Beviljandegraden i programmet FET Open fortsätter att stiga. 2016-2017 var den nära 7 procent. I det nuvarande programmet är den över 10 procent och förväntas öka.

Den öppna utlysningen för framtida och ny teknik (FET Open) stödjer visionär forskning i tidigt skede med möjlighet att främja radikala och nya framtida tekniker av alla slag. Ansökningarna ska vara i forskningsfronten med hög risk och hög impact. I nuvarande program har också de nödvändiga kriterierna (FET gatekeepers) för ansökningarna reducerats till tre:

 • Radikal vision
 • Teknologiskt genombrott
 • Ambitiös interdisciplinär forskning

 

Deadline för nästa cutoff är 24 Januari 2019.

Du ansöker och hittar mer information på Europeiska kommissionens webbplatslänk till annan webbplats, och denna webcast från kommissionenlänk till annan webbplats beskriver programmet mer i detalj.

Om du planerar att göra en ansökan, ingå i en ansökan eller har frågor kring detta får du gärna höra av dig till den nationella kontaktpersonen för FET: Sverker Lundin sverker.lundin@vr.se

Publicerad den 17 oktober 2018

Uppdaterad den 02 november 2018

Mer inom samma ämne

 1. Öka chansen till finansiering inom Horisont 2020

  Humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv spelar en viktig roll i Horisont 2020 och får stor betydelse även i nästa ramprogram, Horisont Europa. Genom att inkludera dessa perspektiv i din ansökan ökar chansen att den bedöms positivt. Med denn...

 2. Hur kan grundforskning inom växtbiologi bidra till att lösa framtidens livsmedelsförsörjning?

  Den 27 augusti arrangerar Kungliga vetenskapsakademin, Scandinavian Plant Physiology Society och Vetenskapsrådet ett heldagssymposium med inriktning på hur grundforskning inom växtbiologi kan bidra till att lösa den framtida livsmedelsförsörjningen. ...

 3. Europeiska innovationsrådet 2018-2020 – turné i Sverige

  EU-kommissionen har lanserat piloten Enhanced European Innovation Council för att stödja forskare, företag och innovatörer. Syftet med EIC:s turné är att presentera EU-kommissionens tankar för Enhanced EIC Pilot under 2019 och 2020.