Nyhet

Publicerad den 18 mars 2019

Uppdaterad den 18 mars 2019

Förlängd ansökningstid på grund av driftstörningar

Vetenskapsrådet förlänger ansökningstiden med 24 timmar för utlysningarna som stänger 19 mars. Detta på grund av driftstörningarna i helgen som påverkade både Prisma och Vetenskapsrådet.se.

Det var problem hos vår serverleverantör som orsakade störningar i Prisma och hela vår it-miljö under delar av helgen.

Ansökningstiden för utlysningarna, vars ursprungliga deadline var 19 mars, förlängs därför 24 timmar till klockan 14.00, onsdag 20 mars.

Publicerad den 18 mars 2019

Uppdaterad den 18 mars 2019

Mer inom samma ämne

  1. 2019 måste alla som får bidrag av oss ha en datahanteringsplan

    Från och med våren 2019 kommer du som beviljas bidrag från Vetenskapsrådet att behöva en plan över hur den forskningsdata som genereras inom ditt projekt ska hanteras.

  2. Nya utlysningar 2019

    Våren 2019 utlyser Vetenskapsrådet för första gången bidrag till internationell postdok inom utvecklingsforskning. Andra nyheter är två utlysningar som är kopplade till registerforskning. Den ena gäller bidrag till forskningsmiljöer, den andra gäller...

  3. Forskningsinfrastrukturdagen 2018

    Vetenskapsrådets Forskningsinfrastrukturdag 16 oktober spelades in och kan nu ses här eller på vår YouTubekanal.