Nyhet

Publicerad den 22 maj 2019

Uppdaterad den 22 maj 2019

Europeisk utlysning för framtida och ny teknik

Nu är två utlysningar öppna inom EU-programmet framtida och ny teknik, FET, med 160 respektive 52 miljoner euro att söka. Båda utlysningarna har deadline i september.

FET Open

Den fria utlysningen för framtida och ny teknik, FET Open, stödjer visionär forskning i tidigt skede med möjlighet att främja radikala och nya framtida tekniker av alla slag. Ansökningarna ska vara i forskningsfronten med hög risk och hög impact och uppfylla tre nödvändiga kriterier (så kallade FET gatekeepers):

 • Radical vision
 • Breakthrough technological target
 • Ambitious interdisciplinary research

FET Open har en beviljandegrad på över 10 procent och den förväntas öka ännu mer med nuvarande budget. Forskningsprojekten ska bestå av konsortier med minst tre parter från tre olika EU-länder som söker bidrag i storleksordningen 3 miljoner euro.

Deadline är 18 September, 2019.

Du ansöker och hittar mer information på Europeiska kommissionens webbplats.länk till annan webbplats

FET Proactive

FET Proactive är en tematisk utlysning som syftar till att identifiera banbrytande högriskprojekt som syftar till att ta de första stegen för att demonstrera ett helt nytt tekniskt område (paradigm) inom definierade områden. Forskningsprojekten ska bestå av konsortier med minst tre parter från tre olika EU-länder som söker bidrag i storleksordningen 4 miljoner euro. Inriktningarna är:

 • Human-Centric AI
 • Implantable autonomous devices and materials
 • Breakthrough zero-emissions energy generation for full decarbonization

Deadline är 3 september, 2019.

Du ansöker och hittar mer information på Europeiska kommissionens webbplats.länk till annan webbplats

Om du planerar att göra en ansökan, ingå i en ansökan eller har frågor kring detta får du gärna höra av dig till den nationella kontaktpersonen för FET: Sverker Lundin (sverker.lundin@vr.se).

European Innovation Council – Pathfinder

Både FET Open och FET Proactive är nu en del av piloten för Europeiska Innovationsrådet (European Innovation Council) och vad som kallas EIC Pathfinder, men i övrigt har inget ändrats.

På Europeiska kommissionens webbplats finns en webcast och mer information om EIC-piloten och Pathfinderlänk till annan webbplats

Publicerad den 22 maj 2019

Uppdaterad den 22 maj 2019

Relaterat innehåll

Mer inom samma ämne

 1. Öka chansen till finansiering inom Horisont 2020

  Humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv spelar en viktig roll i Horisont 2020 och får stor betydelse även i nästa ramprogram, Horisont Europa. Genom att inkludera dessa perspektiv i din ansökan ökar chansen att den bedöms positivt. Med denn...

 2. Europeiska innovationsrådet 2018-2020 – turné i Sverige

  EU-kommissionen har lanserat piloten Enhanced European Innovation Council för att stödja forskare, företag och innovatörer. Syftet med EIC:s turné är att presentera EU-kommissionens tankar för Enhanced EIC Pilot under 2019 och 2020.

 3. 25 forskare får ERC-bidrag

  25 forskare vid svenska lärosäten har fått bidrag inom två av de utlysningar Europeiska forskningsrådet, ERC, gjorde 2018: Starting Grant och Consolidator Grant. 5 april höll Vetenskapsrådet en mottagning för forskarna.