Prenumerera på nyhetsbrev

För att prenumerera på vårt nyhetsbrev behöver du ange din e-postadress och, efter att ha tagit del av information om behandling av personuppgifter, samtycka till att Vetenskapsrådet behandlar dina personuppgifter.

Prenumererar du redan och vill avsluta din prenumeration ska du fylla i din e-postadress och klicka på Avregistrera.

E-post

Jag har läst informationen och samtycker till Vetenskapsrådets behandling av mina personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter

 • I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679), GDPR, och kompletterande nationell lagstiftning lämnar Vetenskapsrådet följande information för behandlingen av dina personuppgifter.

  Personuppgifterna, dvs. din e-postadress, samlas in och används för att leverera våra nyhetsbrev till dig som prenumerant. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke.

  Din e-postadress sparas hos Vetenskapsrådet så länge du väljer att prenumerera på nyhetsbrevet. Uppgifterna skyddas med relevanta tekniska och organisatoriska åtgärder hos Vetenskapsrådet.

  Vetenskapsrådet är en statlig myndighet vilket innebär att dina uppgifter kan komma att bli föremål för utlämnande till tredjeman vid en begäran om att få ta del av myndighetens allmänna handlingar (2 kap. tryckfrihetsförordningen). Före ett utlämnande görs alltid en sekretessprövning.

  Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter rättade och rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter. Vidare har du rätt att under vissa förutsättningar få dina uppgifter raderade eller invända mot en behandling av dina personuppgifter samt rätt att inge klagomål till Datainspektionen.

  Vetenskapsrådet, vetenskapsradet@vr.se, telefonnummer +46 8 546 44 000, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Hos Vetenskapsrådet finns ett dataskyddsombud som kan nås via dataskyddsombudet@vr.se eller telefonnummer +46 8 546 44 031.