Uppdateringar

Prenumerera på utlysningar, beslut och publikationer – få ett mejl när vi publicerar och uppdaterar sidor på Vetenskapsrådet.se.

För att prenumerera behöver du ange din e-postadress, göra dina val och ge ditt samtycke till att Vetenskapsrådet behandlar dina personuppgifter.

E-post

Jag har läst informationen och samtycker till Vetenskapsrådets behandling av mina personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter

 • I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679), GDPR, och kompletterande nationell lagstiftning lämnar Vetenskapsrådet följande information för behandlingen av dina personuppgifter.

  Personuppgifterna, samlas in och används för att leverera den information du valt att prenumerera på. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke.

  Dina personuppgifter tillsammans med dina prenumerationsval sparas hos Vetenskapsrådet så länge du väljer att prenumerera. Uppgifterna skyddas med relevanta tekniska och organisatoriska åtgärder hos Vetenskapsrådet.

  Vetenskapsrådet är en statlig myndighet vilket innebär att dina uppgifter kan komma att bli föremål för utlämnande till tredjeman vid en begäran om att få ta del av myndighetens allmänna handlingar (2 kap. tryckfrihetsförordningen). Före ett utlämnande görs alltid en sekretessprövning.

  Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter rättade och rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter. Vidare har du rätt att under vissa förutsättningar få dina uppgifter raderade eller invända mot en behandling av dina personuppgifter samt rätt att inge klagomål till Datainspektionen.

  Vetenskapsrådet, vetenskapsradet@vr.se, telefonnummer +46 8 546 44 000, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Hos Vetenskapsrådet finns ett dataskyddsombud som kan nås via dataskyddsombudet@vr.se eller telefonnummer +46 8 546 44 031.

Länk till Twitter
Länk till sida med kontaktuppgifter
Länk till LinkedIn