Publicerad den 13 juni 2018

Uppdaterad den 19 juni 2018

Film om forskningens långsiktiga betydelse

Hur kommer man överens om att dela på en resurs – som vatten eller fiske – som flera är beroende av men har helt olika intressen av? Forskning visar att medbestämmande och tillit är viktigare än statliga regler och ekonomiska incitament. Filmen om Elinor Ostroms viktiga forskning är den första filmen i vår serie kortfilmer om forskningens långsiktiga betydelse.

Film om samhällsvetenskaplig forskning: Elinor Ostrom
  

Nyfikenhet leder till nya upptäckter och utveckling

Den amerikanska forskaren Elinor Ostrom arbetade i gränslandet mellan statsvetenskap och ekonomi. På 1960-talet funderade hon över vad som krävs för att gemensamt ägande ska fungera i längden. Elinor Ostrom gjorde fältstudier och analyser som spänner över decennier och världsdelar. Vad hon kom fram till gick helt emot den rådande "sanningen": att gemensamt ägande inte fungerar utan styrning uppifrån.

Ellinor Ostroms forskning visade på motsatsen: att gemensamt ägande kan fungera alldeles utmärkt – om de som använder sig av de gemensamma resurserna tillsammans bestämmer vilka regler som ska gälla och tillsammans ser till att reglerna efterlevs. Då finns nämligen förutsättningar att skapa hållbara beslut och att undvika konflikter eller överutnyttjande av de gemensamma resurserna.

Idag används hennes slutsatser om hur man bör förvalta gemensamt ägande av till exempel bönder och fiskeindustrin. Även dagens delningsekonomi och freds- och konfliktforskningen använder sig av Ostroms slutsatser.

Lärdomarna om medinflytande och delat ansvar är användbara både globalt för att möta samhällsutmaningar och lokalt, till exempel när en bostadsförening delar på bilar och cyklar.

Forskning börjar med nyfikenhet – och nyfikenhet leder till utveckling!

Medverkande

 • Leif Lewin, tidigare skytteansk professor i vältalighet och statskunskap vid Uppsala universitet
 • Lisen Schultz, forskare på Stockholm Resilience Centre, vid Stockholms universitet
 • Sverker Sörlin, författare och professor i miljöhistoria vid KTH

Filmen är producerad 2017

Använd filmen!

Filmen kan användas fritt av medier, forskare och lärosäten eller andra som är intresserade av att diskutera betydelsen av forskning. Är du gymnasielärare? Då kommer du under hösten kunna hitta en handledning här som visar hur du kan använda filmen i din undervisning.

En andra film om forskningens långsiktiga betydelse är under produktion och blir klar hösten 2018. Denna gång om forskning inom medicin och hälsa.

Kopierat till urklipp
Kopierat till urklipp

Elinor Ostrom fick som första kvinna Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2009.

Mer inom samma ämne

 1. ESOF 2018

  9-14 juli är det dags för den stora konferensen EuroScience Open Forum, ESOF, i Toulouse. Vetenskapsrådet deltar med en programpunkt 12 juli.

 2. Kampanj: #hurvetdudet?

  Valrörelser är en dragkamp mellan olika politiska förslag. Men mer än tidigare kan det i år också bli diskussion om vad som faktiskt är sant och relevant. Vetenskapsrådet är en av 53 organisationer som står bakom kampanjen #Hurvetdudet?

 3. Call for proposals – Vetenskapsrådets symposium om konstnärlig forskning 2018

  Vetenskapsrådet bjuder nu in forskare inom konstnärlig forskning att lämna in förslag på presentationer till årets Symposium för konstnärlig forskning. Symposiet arrangeras i år den 14-15 november i Piteå vid Musikhögskolan, Luleå tekniska universite...

Länk till Twitter
Länk till sida med kontaktuppgifter
Länk till LinkedIn