Tips för forskare

Här tipsar vi dig som forskare om möjligheter hos andra organisationer som Vetenskapsrådet finansierar eller samarbetar med. Det kan till exempel vara utlysningar, konferenser eller anställningar.

Filtrera på ämnesområde i listan nedan – informationen är på originalspråket.

 • ERC utlyser Advanced grant 

  Advanced grant riktar sig till dig som är etablerad forskare. Du kan söka bidrag på upp till 2,5 miljoner euro för en period på max 5 år.

 • Internationellt nätverksbidrag för Agenda 2030

  Intsam utlyser medel till ettåriga nätverksprojekt. Syftet är att forskning genom internationell samverkan ska komma till nytta snabbare och bidra till att vi når de globala hållbarhetsmålen.

 • NordForsk: Upcoming call for proposals on Japan–Nordic collaborations focusing on health data research

  Under this call, Japan-Nordic collaborations will create possibilities for novel research projects that go beyond what the countries can achieve alone through national activities, and will provide outcomes and impacts of greater value for the countries’ citizens. The call is scheduled to open in June 2021.

 • Open access to JRC Research Infrastructures

  The European Commission’s Joint Research Centre (JRC) opens its scientific laboratories and facilities to people working in academia and research organisations, industry, small and medium enterprises, and more in general to the public and private sector.

 • Vacancies at the ESRF

  The European Synchrotron, the ESRF, is an international research centre based in Grenoble, France.