Tips för forskare

Här tipsar vi dig som forskare om finansieringsmöjligheter hos andra organisationer. Det kan till exempel vara utlysningar, konferenser eller resor. Tipsen kommer från organisationer som Vetenskapsrådet är medlem i, finansierar eller samarbetar med.

Filtrera på ämnesområde i listan nedan – informationen är på originalspråket.

 • Centrumbildningar för hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet

  Formas utlyser medel för tvärvetenskapliga centrumbildningar som bidrar till hållbara och konkurrenskraftiga livsmedelssystem.

 • Samverkansprojekt för forskning och innovation kopplat till coronapandemin

  Vinnova utlyser medel för hälsorelaterade innovationsprojekt och förstudier som bidrar till att dämpa utbredningen och effekterna av covid-19 pandemin och förhindrar framtida pandemier.

 • Sök till RACIRI:s sommarskola

  Sommarskolan vänder sig till dig som är postdoktor, doktorand eller masterstudent vid ett svenskt universitet eller forskningsinstitut. Årets tema är “X-rays and Neutrons for a Sustainable Future – Advanced Materials, Environment, Human Health”.

 • Temautlysning för kommande större polarexpeditioner

  Polarforskningssekretariatet har öppnat en temautlysning som ett första steg i sin nya polarforskningsprocess. Syftet med utlysningen är att ge forskare möjlighet att föreslå teman för kommande större polarexpeditioner. 

 • Urban Migration

  JPI Urban Europe invites transdisciplinary and cross-sectoral communities of researchers and practitioners to create projects that align, synthesise or consolidate already existing knowledge on urban migration across disciplines on national and local levels.