Tips för forskare

Forskningsinfrastruktur, Naturvetenskap och teknikvetenskap

20 PhD positions in Marie Słodowska Curie COFUND Program

20 PhD positions, supported by ESRF and ILL, in Marie Słodowska Curie COFUND Program.


The PhD projects cover a wide range of topics such as aerospace materials, better batteries, catalysis and drug delivery with industry partners including Rolls Royce, Akzo Nobel, Toyota Motors Europe and AstraZeneca with high profile university partners.

Download a PDF with more information about the PhD positionsPDF (pdf, 623.4 kB)

Här tipsar vi om möjligheter för forskare från organisationer vi samarbetar med eller finansierar. Vi publicerar texten på originalspråk.

Alla Vetenskapsrådets egna utlysningar finns här.

Publicerad den 13 februari 2020

Uppdaterad den 27 februari 2020