Tips för forskare

Forskningsinfrastruktur, Naturvetenskap och teknikvetenskap

Sakura Mobility Programme – 2nd Call for Proposals

The SAKURA programme is an effort to strengthen scientific collaboration between Sweden and Japan, and focuses on neutron research and activities of the two neutron sources.

Deadline: 15 March 2020

During 2020, the first SAKURA Mobility Programme beneficiaries, will travel to Sweden or Japan for a period of anything from one week to six months, conducting strategic research leading to long-term collaboration in one of the four technical areas.

Accelerator and Target Technology

Beam Physics
Moderator Technology
Target Technology
RF technology
Control software technology

Shielding and Safety

Radiation safety
Waste handling
Neutronics and shielding
Active sampling handing

Neutron Instrumentation

Instrument concept & technology
Instrument operation techniques
Science using pulsed neutron instrumentation

User, Sample and Computation Services

Deuteration services
User Program Strategy (Academia & Industry)
Sample environment technology
Sample preparation synthesis and characterization techniques
Scientific computing, software modelling & data handling

Här tipsar vi om möjligheter för forskare från organisationer vi samarbetar med eller finansierar. Vi publicerar texten på originalspråk.

Alla Vetenskapsrådets egna utlysningar finns här.

Publicerad den 13 februari 2020

Uppdaterad den 19 februari 2020

Pdf / Utskrift