Tips för forskare

Naturvetenskap och teknikvetenskap

200 million euro to apply for in FET Open

Future and Emerging Technologies Open (FET Open) supports early stage science and technology research for radically new future technologies of any kind.

Deadline for next cutoff: 13 May, 2020

The proposals should be cutting-edge high-risk / high-impact interdisciplinary research, and fulfill three essential characteristics (FET gatekeepers):

  • Radical Vision
  • Breakthrough technological target
  • Ambitious interdisciplinary research

If you plan to submit a proposal, be part of a proposal or have questions regarding this you are welcome to contact one of the national contact points:

Sverker Lundin, VR, sverker.lundin@vr.se, primary NCP FET
Johan Lindberg, Vinnova, johan.lindberg@vinnova.se, secondary NCP FET

Här tipsar vi om möjligheter för forskare från organisationer vi samarbetar med eller finansierar. Vi publicerar texten på originalspråk.

Alla Vetenskapsrådets egna utlysningar finns här.

Publicerad den 25 februari 2020

Uppdaterad den 25 februari 2020