Tips för forskare

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Sök till RACIRI:s sommarskola

Sommarskolan vänder sig till dig som är postdoktor, doktorand eller masterstudent vid ett svenskt universitet eller forskningsinstitut. Årets tema är “X-rays and Neutrons for a Sustainable Future – Advanced Materials, Environment, Human Health”.

Deadline: 15 maj 2020

RACIRI (Röntgen-Ångström-Cluster och Ioffe-Röntgeninstitutet) utlyser 20 platser på sommarskolan till unga forskare i Sverige. De som antas får ett stipendium som täcker kostnader för mat och logi. Sommarskolan äger i år rum 23–30 augusti i Varberg, Sverige.

Syftet med sommarskolan är att stärka den vetenskapliga kunskapsbasen hos nästa generations forskare. De är de framtida användarna av infrastrukturer för forskning som ESS, Max IV och XFEL. Sommarskolan arrangeras för sjätte år i rad och har tidigare haft ungefär 100 deltagare årligen från Sverige, Tyskland och Ryssland.

Här tipsar vi om möjligheter för forskare från organisationer vi samarbetar med eller finansierar. Vi publicerar texten på originalspråk.

Alla Vetenskapsrådets egna utlysningar finns här.

Publicerad den 11 mars 2020

Uppdaterad den 12 mars 2020