Tips för forskare

Forskningsinfrastruktur, Humaniora och samhällsvetenskap, Klinisk behandlingsforskning, Konstnärlig forskning, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Utbildningsvetenskap, Utvecklingsforskning

Forskning om forskningsetik

Tillsammans med Kungl. Vitterhetskademien och Vetenskapsrådet lyser Riksbankens Jubileumsfond under våren ut projektmedel för forskning om forskningsetik.

Utlysningen är öppen: 14 april 2020 – 7 maj 2020

Syftet är att stärka kunskapen och medvetenheten om forskningsetiska frågor genom att satsningen ger upphov till såväl empiriska resultat som begreppsutveckling av hög vetenskaplig kvalitet. De sökande ges frihet att själva formulera forskningsuppgiften.

Såväl enskilda forskare som mindre forskargrupper med svensk anknytning är välkomna att söka. Samtliga forskare ska ha avlagt doktorsexamen. Projekten kan pågå mellan ett och tre år. Ansökningsbeloppet för ett projekt i sin helhet kan uppgå till mellan en och åtta miljoner kronor. Utlysningen kan med fördel sökas av forskare verksamma inom humaniora och samhällsvetenskap men är öppen för alla vetenskapsområden.

Här tipsar vi om möjligheter för forskare från organisationer vi samarbetar med eller finansierar. Vi publicerar texten på originalspråk.

Alla Vetenskapsrådets egna utlysningar finns här.

Publicerad den 24 mars 2020

Uppdaterad den 26 mars 2020