Tips för forskare

Humaniora och samhällsvetenskap, Konstnärlig forskning, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Utbildningsvetenskap

Centrumbildningar för hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet

Formas utlyser medel för tvärvetenskapliga centrumbildningar som bidrar till hållbara och konkurrenskraftiga livsmedelssystem.

Utlysningen är öppen: 7 april 2020 – 3 september 2020

Centrumbildningarna ska planeras, etableras och bedrivas av akademi, näringsliv och andra delar av samhället gemensamt. Utlysningen riktar sig därmed till en grupp av aktörer där huvudsökande organisation ska vara ett universitet, högskola eller forskningsinstitut. Endast flerpartsansökningar, med deltagare från näringslivet kan beviljas finansiering.

Utlysningen sker inom ramarna för det nationella forskningsprogrammet för livsmedel. Forskningen ska adressera utmaningar inom något eller flera av de tematiska områden som beskrivs i forskningsagendan Vägen till ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystemlänk till annan webbplats.

Regeringen inrättade sju nationella forskningsprogram 2016

Programmen löper över tio år och Vetenskapsrådet ansvarar för två av dem; Antibiotikaresistens samt Migration och integration.

Formas ansvarar för forskningsprogrammen Livsmedel, Klimat, och Hållbart samhällsbygge. Läs om programmen på Formas webbplatslänk till annan webbplats

Forte ansvarar för forskningsprogrammen Tillämpad välfärdsforskning och Arbetslivsforskning. Läs om programmen på Fortes webbplatslänk till annan webbplats

Här tipsar vi om möjligheter för forskare från organisationer vi samarbetar med eller finansierar. Vi publicerar texten på originalspråk.

Alla Vetenskapsrådets egna utlysningar finns här.

Publicerad den 08 april 2020

Uppdaterad den 14 april 2020