Tips för forskare

Klinisk behandlingsforskning, Medicin och hälsa

Samverkansprojekt för forskning och innovation kopplat till coronapandemin

Vinnova utlyser medel för hälsorelaterade innovationsprojekt och förstudier som bidrar till att dämpa utbredningen och effekterna av covid-19 pandemin och förhindrar framtida pandemier.

Deadline: 18 augusti

Inom satsningen finansieras hälsorelaterade innovationsprojekt och förstudier. Dessa ska bidra till att dämpa utbredningen och effekterna av covid-19 pandemin och förhindra framtida pandemier. Resultaten från innovationsprojekten ska kunna implementeras och nyttiggöras redan under pågående pandemi och resultaten från förstudierna ska leda till ökad beredskap inför kommande pandemier.

Utlysningarna görs inom regeringsuppdraget U2020/02403/F där Vinnova samarbetar med Vetenskapsrådet.

Här tipsar vi om möjligheter för forskare från organisationer vi samarbetar med eller finansierar. Vi publicerar texten på originalspråk.

Alla Vetenskapsrådets egna utlysningar finns här.

Publicerad den 03 juni 2020

Uppdaterad den 03 juni 2020