Tips för forskare

Forskningsinfrastruktur, Humaniora och samhällsvetenskap, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap

Temautlysning för kommande större polarexpeditioner

Polarforskningssekretariatet har öppnat en temautlysning som ett första steg i sin nya polarforskningsprocess. Syftet med utlysningen är att ge forskare möjlighet att föreslå teman för kommande större polarexpeditioner. 

Deadline: 5 oktober

Ett tema ska främja samarbete mellan olika discipliner, öka tillgängligheten och användandet av fältdata, samt sprida kunskapen utanför forskarvärlden. Projekt som i ett senare stadium går in under ett bestämt tema kan vara både fältgående och icke-fältgående, och de kan arbeta med såväl inomdisciplinära som multidisciplinära frågeställningar.

Här tipsar vi om möjligheter för forskare från organisationer vi samarbetar med eller finansierar. Vi publicerar texten på originalspråk.

Alla Vetenskapsrådets egna utlysningar finns här.

Publicerad den 05 juni 2020

Uppdaterad den 05 juni 2020