Tips för forskare

Humaniora och samhällsvetenskap, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap

EU-medel för tillväxtfrämjande åtgärder

Projektmedel från Structural Reform Support Program, SRSP, ska användas till tillväxtfrämjande åtgärder, vilket kan inkludera forskning.

Deadline: 31 oktober

Sök projektmedel via Statsrådsberedningen EU-kansli. Kontaktperson är Patrik Granström, tel: 072 519 25 99

Ingen medfinansiering krävs. 

I god tid före sista ansökningsdag 31 oktober 2020 måste du som söker medel ha kontaktat EU-kommissionen.

Här tipsar vi om möjligheter för forskare från organisationer vi samarbetar med eller finansierar. Vi publicerar texten på originalspråk.

Alla Vetenskapsrådets egna utlysningar finns här.

Publicerad den 31 juli 2020

Uppdaterad den 18 augusti 2020