Tips för forskare

Humaniora och samhällsvetenskap, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap

Africa – Initiation Grants for Internationalisation

Med utlysningen Africa – Initiation Grants for Internationalisation vill STINT uppmuntra akademiska samarbeten med lärosäten i Afrika. Målet med utlysningen är att bidra till att utveckla nya ömsesidigt givande samarbeten inom forskning och/eller högre utbildning.

Deadline: 10 november 2020

Utlysningen Africa – Initiation Grants for Internationalisation avser mobilitetsmedel vid uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer med lärosäten i Afrika.

Samarbetena ska vara balanserade med ömsesidig nytta och mobilitet i båda riktningar. Eftersom det redan pågår flera aktiviteter för samarbeten med Sydafrika välkomnas särskilt ansökningar som avser samarbeten med andra länder i Afrika.

Utlysningen delfinansieras av Vetenskapsrådet.

Här tipsar vi om möjligheter för forskare från organisationer vi samarbetar med eller finansierar. Vi publicerar texten på originalspråk.

Alla Vetenskapsrådets egna utlysningar finns här.

Publicerad den 05 oktober 2020

Uppdaterad den 05 oktober 2020