Tips för forskare

Humaniora och samhällsvetenskap

NOS-HS Exploratory workshop 2021

Utlysningen för NOS-HS Exploratory workshop 2021 är nu öppen. Sista ansökningsdag är 31 mars 2021.

Deadline: 31 mars 2021

NOS-HS finansierar workshops inom humaniora och samhällsvetenskap där nordiska forskare samlas kring ett gemensamt tema. Syftet är att skapa kontakter och utveckla nydanande gemensamma forskningsprojekt. I den utlysning som gjordes 2020 finansierades 34 ansökningar för att anordna 103 nordiska workshops för över 2200 forskare.

De workshops som anordnas ska vara utformade för forskare i olika karriärstadier från minst tre nordiska länder. De ska bestå av en serie av 2–3 workshops som äger rum under 2022–2023 och budgeten ska vara 29 000–43 000 euro per ansökan.

Utlysningen 2021 är öppen mellan 9 februari och 31 mars 2021 kl. 16.15 lokal finsk tid. Ansökningar skickas via Finlands Akademis onlinetjänster.

NOS-HS (The Joint Committee for the Nordic Research Councils in the Humanities and Social Sciences) främjar förnyelse av vetenskapliga och internationella samarbeten mellan nordiska forskare.

Här tipsar vi om möjligheter för forskare från organisationer vi samarbetar med eller finansierar. Vi publicerar texten på originalspråk.

Alla Vetenskapsrådets egna utlysningar finns här.

Publicerad den 10 februari 2021

Uppdaterad den 25 februari 2021