Tips för forskare

Humaniora och samhällsvetenskap, Konstnärlig forskning, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Utbildningsvetenskap, Utvecklingsforskning

Internationellt nätverksbidrag för Agenda 2030

Intsam utlyser medel till ettåriga nätverksprojekt. Syftet är att forskning genom internationell samverkan ska komma till nytta snabbare och bidra till att vi når de globala hållbarhetsmålen.

Deadline: 2 september 2021

Intsam är ett samarbete mellan Energimyndigheten, Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova. Utlysningen, som sker i samverkan med Sida, gäller nätverksprojekt inom samtliga medverkande finansiärers ansvarsområden. Det går att söka maximalt 200 000 kronor per projekt.

Här tipsar vi om möjligheter för forskare från organisationer vi samarbetar med eller finansierar. Vi publicerar texten på originalspråk.

Alla Vetenskapsrådets egna utlysningar finns här.

Publicerad den 16 juni 2021

Uppdaterad den 21 juni 2021