Tips för forskare

Humaniora och samhällsvetenskap

Vinnova: Forskning om finansmarknader 2022–2024

Utlysningen syftar till att stimulera och finansiera forskningsprojekt inom ett program för finansmarknadsforskning.

Deadline: 11 maj 2022

Forskningsprojekten ska medfinansieras av privata aktörer som har intresse för forskning inom finansmarknader. Forskningen ska ha hög relevans för finansmarknadsaktörer, tvärvetenskapliga samarbeten och samarbeten mellan akademi och bransch. Den ska också ha internationell konkurrenskraft inom området och kopplingar mellan forskare på ett internationellt plan.

De som kan söka finansiering är svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut.

Här tipsar vi om möjligheter för forskare från organisationer vi samarbetar med eller finansierar. Vi publicerar texten på originalspråk.

Alla Vetenskapsrådets egna utlysningar finns här.

Publicerad den

Uppdaterad den