Tips för forskare

Humaniora och samhällsvetenskap, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Utvecklingsforskning

Info-days for EU Missions

The European Commission will arrange Info-Days for the EU Missions on 18 and 19 January 2022.

Deadline: 18 and 19 January 2022

EU Missions are an additional part of the Horizon Europe research and innovation program for 2021-2027 aiming to address some of the greatest challenges facing our society.

The Info-Days will present a wide range of new topics for all five missions; Adaptation to Climate Change, Restore our Ocean and Waters by 2030, A Soil Deal for Europe, Cancer and 100 Climate-Neutral and Smart cities by 2030. The topics are part of the amended Missions’ Work Program 2021 under Horizon Europe.

Här tipsar vi om möjligheter för forskare från organisationer vi samarbetar med eller finansierar. Vi publicerar texten på originalspråk.

Alla Vetenskapsrådets egna utlysningar finns här.

Publicerad den

Uppdaterad den