Tips för forskare

Humaniora och samhällsvetenskap, Medicin och hälsa

NordForsk: Societal Security Beyond COVID-19

Det övergripande temat för utlysningen är att undersöka covid-19-pandemins konsekvenser på lång och medellång sikt, relaterat till samhällelig säkerhet och föreställningen om en nordisk gemenskap.

Deadline: 8 juni 2022

Tillgänglig budget för utlysningen är cirka 45 miljoner norska kronor. Högsta belopp att söka är 9 miljoner norska kronor.

Här tipsar vi om möjligheter för forskare från organisationer vi samarbetar med eller finansierar. Vi publicerar texten på originalspråk.

Alla Vetenskapsrådets egna utlysningar finns här.

Publicerad den

Uppdaterad den