Tips för forskare

Humaniora och samhällsvetenskap, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Utbildningsvetenskap, Utvecklingsforskning

Indo-svensk gemensam utlysning inom cirkulär ekonomi

Forskningsfinansiärer i Indien och Sverige öppnar nu en gemensam utlysning om cirkulär ekonomi. Olika typer av aktörer, såsom näringsliv, universitet, universitetssjukhus, offentliga parter, forskningsinstitut etc., uppmuntras att delta. Projektteamen måste bestå av minst tre partners, och minst en från varje land.

Deadline: 22 juni

Omställningen till en cirkulär ekonomi är viktig byggsten i ett hållbart samhälle eftersom återanvändning, återtillverkning och återvinning bidrar till en långsiktig användning av material och andra resurser och därigenom begränsar utvinningen av jungfruliga resurser. Det gäller både biobaserade och icke-biobaserade resurser.

Här tipsar vi om möjligheter för forskare från organisationer vi samarbetar med eller finansierar. Vi publicerar texten på originalspråk.

Alla Vetenskapsrådets egna utlysningar finns här.

Publicerad den

Uppdaterad den