Tips för forskare

Humaniora och samhällsvetenskap, Klinisk behandlingsforskning, Konstnärlig forskning, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Utbildningsvetenskap, Utvecklingsforskning

Internationellt nätverksbidrag för Agenda 2030

Syftet med utlysningen är att skapa internationell samverkan, för att forskningen snabbare ska komma till nytta och bidra till att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Deadline: 25 augusti 2022

Utlysningen är ett samarbete mellan Energimyndigheten, Formas, Forte, Vetenskapsrådet, Vinnova och Sida. Utlysningen avser nätverksprojekt inom samtliga medverkande finansiärers ansvarsområden. Projekten är ettåriga och det går att söka maximalt 200 000 kronor per projekt.

Här tipsar vi om möjligheter för forskare från organisationer vi samarbetar med eller finansierar. Vi publicerar texten på originalspråk.

Alla Vetenskapsrådets egna utlysningar finns här.

Publicerad den

Uppdaterad den