Tips för forskare

Humaniora och samhällsvetenskap

NOS-HS projektbidrag

Den nordiska samarbetsnämnden för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, NOS-HS, öppnar i mitten av augusti 2022 en ny utlysning om fria projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap.

Deadline: Mitten av november 2022

Utlysningen syftar till att skapa möjlighet för unga forskare att etablera nordiska nätverk och stärka nordiskt mervärde i forskningen.

Här tipsar vi om möjligheter för forskare från organisationer vi samarbetar med eller finansierar. Vi publicerar texten på originalspråk.

Alla Vetenskapsrådets egna utlysningar finns här.

Publicerad den

Uppdaterad den