Konstnärlig forskning

Konstnärlig forskning tar sin utgångspunkt i den konstnärliga processen och verksamheten. Forskningen, som kan beröra alla konstarter, är praktikbaserad och inkluderar en intellektuell reflektion för att utveckla ny kunskap. Resultatet från konstnärlig forskning redovisas vanligen i både gestaltande och skriftlig form.

Kommittén för KF

Kommittén för konstnärlig forskning stöder forskning och initierar frågor som rör området.

Läs mer om kommittén för KF

Öppna utlysningar

RSS: Utlysningar inom konstnärlig forskning och utveckling, Vetenskapsrådet

 

Öppna utlysningar där de inom ämnesområdet konstnärlig forskning kan söka bidrag:

Det finns inga öppna utlysningar

Vetenskapsrådets samtliga utlysningar

Här hittar du information om de bidrag Vetenskapsrådet planerar att utlysa
under året

Till våra bidrag

Bidragsbeslut

Stora utlysningen, beslut konstnärlig forskning

Sammanfattning av ansökningsomgången 2015PDF

Beredning

Beredningsgrupp för konstnärlig forskning

Forskning vi stödjer

Kollegier och projekt inom konstnärlig forskningPDF

Alla beviljade forskningsprojekt i Vetenskapsrådets projektdatabas fram till 2014-12-31länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Forskningsprojekt beviljade av Vetenskapsrådet från och med 2015 och framåt hittar du i databasen SweCRISlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

OBS! På grund av tekniska problem är beslut efter 1 juli 2015 inte tillgängliga i SweCRIS utan endast i separata beslutslistor på Vetenskapsrådets webbplats.

Symposium om konstnärlig forskning

Vetenskapsrådet håller varje år sedan 2010 i ett symposium om konstnärlig forskning. Symposiet riktar sig till särskilt inbjudna vid konstnärliga högskolor eller andra lärosäten med relevanta utbildningar.

I år äger symposiet rum den 29-30 november i Växjö på temat "Forskningsetik och konstnärlig frihet i konstnärlig forskning”.

Mer information

Årsbok

Vetenskapsrådet ger sedan 2004 ut en årsbok om konstnärlig forskning.
Syftet med boken är att skapa debatt kring området och informera om KF-kommitténs verksamhet samt utvecklingen av området i stort, både nationellt och internationellt.

Mer information om årsboken

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-03-10