Nationell samordning av kliniska studier

Vetenskapsrådet har ett samordnande uppdrag inom kliniska studier. Inom uppdraget ska myndigheten stödja och utveckla samverkan mellan landets olika resurser för genomförande av klinisk forskning så att de utnyttjas mer effektivt.

Syftet med uppdraget är bland annat att

  • fler patienter ska få möjlighet att delta i studier oavsett var i landet de bedrivs.
  • det ska finnas lättillgänglig information om och effektiva processer för att genomföra kliniska studier av hög kvalitet.
  • Sverige ska vara ett attraktivt land att förlägga kliniska studier i.

Verksamhet

Verksamheten omfattar bland annat att:

  • Bilda ett nationellt samordningssystem med ett antal regionala noder.
  • Skapa och utveckla en gemensam nationell webbplats för information.
  • Verka för effektivare regulatoriska processer inom området.
  • Verka för en bättre nationell statistik och uppföljning inom området.
  • Marknadsföra Sverige och utgöra kontaktpunkt för nationella och internationella aktörer.

Organisation

Verksamheten bedrivs, under namnet Kliniska studier Sverige, som ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sex hälso- och sjukvårdsregioner

Vid Vetenskapsrådet är det enheten för kliniska studier som ansvarar för området och samordnar sex regionala noder - en vid varje hälso- och sjukvårdsregion. Vetenskapsrådets kommitté för kliniska studier fattar de övergripande strategiska besluten och beslutar om fördelning av de medel Vetenskapsrådet förfogar över för området.

Kommittén för kliniska studier

Kommittén för kliniska studier

Kliniska studier Sverige

Mer information om Kliniska studier Sverige finns samlad på Vetenskapsrådets webbplats kliniskastudier.se.

kliniskastudier.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner vid Vetenskapsrådet

Dela |

Senast uppdaterad: 2018-01-16