Nationell samordning av kliniska studier

Klinisk forskning är av avgörande betydelse för att ta fram och utvärdera läkemedel och andra behandlingsformer, vilket är en förutsättning för en kunskapsbaserad och jämlik sjukvård.

Regeringen har gett Vetenskapsrådet i uppdrag att, genom nationell samordning, stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska studier i Sverige. Genom bättre samordning kan arbetet göras mer effektivt och ge fler patienter möjlighet att delta i studier, oavsett var i landet de bedrivs.

Kommittén för kliniska studier beslutar om den övergripande inriktningen för uppdraget och om de medel som finns tillgängliga för utveckling inom området.

Läs mer om kommittén

Som en del i att genomföra uppdraget har Vetenskapsrådet etablerat ett nationellt samarbete, Kliniska Studier Sverige. Till detta har Sveriges sex sjukvårdsregioner utsett samarbetsfunktioner, regionala noder. Samarbetet syftar till att bygga upp en gemensam nationell forskningsinfrastruktur för kliniska studier som stärker regionala förutsättningar att bedriva kliniska studier.

Läs mer om Kliniska Studier Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Enheten för kliniska studier är en del av Vetenskapsrådets avdelning för forskningsinfrastruktur.

Läs mer om avdelningen

Enheten finns i Göteborg och har ett övergripande uppdrag att stödja och utveckla förutsättningarna för de regionala nodernas samarbete inom Kliniska Studier Sverige.

Läs mer om enhetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vetenskapsrådets webbplats kliniskastudier.se är en samlad informationskälla om kliniska studier.

Till kliniskastudier.se startsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Dela |

Senast uppdaterad: 2018-04-05