Konstnärlig forskning

Konstnärlig forskning tar sin utgångspunkt i den konstnärliga processen och verksamheten. Forskningen, som kan beröra alla konstarter, är praktikbaserad och inkluderar en intellektuell reflektion för att utveckla ny kunskap. Resultatet från konstnärlig forskning redovisas vanligen i både gestaltande och skriftlig form.

Kommittén för KF

Kommittén för konstnärlig forskning stöder forskning och initierar frågor som rör området.

Läs mer om kommittén för KF

Öppna utlysningar

RSS: Utlysningar inom konstnärlig forskning och utveckling, Vetenskapsrådet

 

Öppna utlysningar där de inom ämnesområdet konstnärlig forskning kan söka bidrag:

Det finns inga öppna utlysningar

Vetenskapsrådets samtliga utlysningar

Här hittar du information om de bidrag Vetenskapsrådet planerar att utlysa
under året

Till våra bidrag

Bidragsbeslut

Beslut konstnärlig forskning 2017.

Beredning

Beredningsgrupp för konstnärlig forskning

Forskning vi stödjer

Alla beviljade forskningsprojekt i Vetenskapsrådets projektdatabas fram till 2014-12-31länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Forskningsprojekt beviljade av Vetenskapsrådet från och med 2015 och framåt hittar du i databasen SweCRISlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

OBS! På grund av tekniska problem är beslut efter 1 juli 2015 inte tillgängliga i SweCRIS utan endast i separata beslutslistor på Vetenskapsrådets webbplats.

Symposium om konstnärlig forskning

Vetenskapsrådet håller varje år sedan 2010 i ett symposium om konstnärlig forskning. Symposiet riktar sig till särskilt inbjudna vid konstnärliga högskolor eller andra lärosäten med relevanta utbildningar.

2018 äger symposiet rum den 14-15 november.

Årsbok

Vetenskapsrådet gav mellan 2004-2017 ut en årsbok om konstnärlig forskning.
Syftet med boken var att skapa debatt kring området och informera om KF-kommitténs verksamhet samt utvecklingen av området i stort, både nationellt och internationellt.

Mer information om årsboken

Dela |

Senast uppdaterad: 2018-04-11