SKOLFORSK: Underlag om skolforskning

Vetenskapsrådet har slutfört ett regeringsuppdrag att bidra med underlag till Skolforskningsinstitutet. Läs här om projektet SKOLFORSK.

Vetenskapsrådet genomförde under 2014 ett projekt för att kartlägga befintlig utbildningsvetenskaplig forskning. Det skedde på uppdrag av regeringen och skulle resultera i validerade kartläggningar av svenska och internationella forskningsresultat med relevans för skolväsendet. Syftet var att skapa en plattform av kunskapsunderlag till ett kommande skolforskningsinstitut.

Projektet inkluderade ett antal delstudier och avslutades med en nationell konferens där resultaten presenterades i Stockholm den 28 januari 2015. Till konferensen publicerades en slutrapport med sammanfattning av delstudierna.

Ladda ner rapporten Forskning och skola i samverkan (slutrapport)länk till annan webbplats

Delstudierna från projektet

Kontaktpersoner

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-05-15