Publicerad den 14 maj 2018

Uppdaterad den 24 september 2018

Ställ frågan: Hur vet du det?

Vetenskapsrådet är en av 77 organisationer som står bakom kampanjen #Hurvetdudet? Kampanjen är ett politiskt obundet initiativ för att uppmuntra till fler kunskapsbaserade beslut både bland politiker och medborgare.

"Hur vet du det?" är en enkel men effektiv fråga att ställa till folkvalda, forskare – och till sig själv. Det finns ytterligare sex viktiga frågor att ställa:

Är det för bra för att vara sant?

Ibland beskrivs något som ett vetenskapligt "genombrott". I vissa fall är det så, men oftast inte. Forskning bygger på tidigare kunskap och växer fram steg för steg. Därför tar det tid innan vi har säkra fakta.

Är det hela bilden?

Det kan vara frestande att luta sig mot studier som bekräftar de egna åsikterna. Men om vi vill basera beslut på vetenskap måste vi se till den samlade kunskapen på området – även när den inte stämmer med vår världsbild.

Vad säger andra studier?

Ju fler studier som kommer fram till samma resultat, desto stabilare blir kunskapen. När en studie kommer fram till ett visst resultat medan andra pekar på motsatsen finns det anledning att vara extra försiktig.

Går det att jämföra?

En studie på möss säger inte alltid något om människor. Forskning om några individer kan inte överföras till hela befolkningen. Att två resultat stämmer överens betyder inte självklart att orsaken är densamma.

Vad är sammanhanget?

Resultat från forskning kan vinklas och tolkas på olika sätt. Något kan ha ökat med 2 procent i år, men minskat med 20 procent över en tioårsperiod. Vad är mest betydelsefullt?

Går det att förklara enklare?

Det är lätt att bli bländad av svåra ord och krångliga formuleringar. Ibland används de när någon inte lärt sig förklara på ett enkelt sätt, ibland för att dölja osäkerhet och slippa granskning. Därför måste vi alla fortsätta fråga tills vi förstår.

Medverkande organisationer

 • ABF
 • Akademikerförbundet SSR
 • Apotekarsocieteten
 • Astronomisk Ungdom
 • Blekinge tekniska högskola
 • bNosy
 • Cancerfonden
 • Chalmers
 • Consupedia
 • Endometriosföreningen
 • Folkuniversitetet
 • Forska!Sverige
 • Forskning & Framsteg
 • Forskom
 • Fysik.org
 • Fysioterapeuterna
 • Göteborgs universitet
 • Hjärt- och lungfonden
 • Humtank
 • Ifous
 • IKEM – Innovations- och kemiindustrierna
 • Jernkontoret
 • Jusek
 • Karolinska Institutet
 • KRC
 • Kungl. Tekniska högskolan
 • Kungl. Biblioteket
 • Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
 • Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
 • Kungl. Vetenskapsakademien
 • LIF
 • Linköpings universitet
 • LMNT – Föreningen för lärarna i Matematik, Naturvetenskap och Teknik
 • Luleå tekniska universitet
 • Lunds universitet
 • Lärarförbundet
 • Lärarnas Riksförbund
 • Malmö universitet
 • MAX IV-laboratoriet
 • MISTRA
 • Mittuniversitetet
 • Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik
 • Naturvetarna
 • Nobelcenter
 • Rifo – Sällskapet riksdagsledamöter och forskare
 • Riksarkivet
 • Riksbankens Jubileumsfond
 • SACO
 • SEI
 • SFS
 • SIQ – Institutet för kvalitetsutveckling
 • Statens veterinärmedicinska anstalt
 • Stiftelsen för Strategisk Forskning
 • Studieförbunden
 • SULF - Sveriges universitetslärarförbund
 • Svensk biblioteksförening
 • Svenska fysikersamfundet
 • Svenska Science Centers
 • Sveriges Farmaceuter
 • Sveriges Ingenjörer
 • Sveriges unga akademi
 • Södertörns högskola
 • TCO
 • Tekniska museet
 • Tom Tits Experiment
 • U&We
 • Umeå Biotech Incubator
 • Umeå universitet
 • Unga Forskare
 • Universum
 • Uppsala universitet
 • Vasamuseet
 • Vattenfall
 • Vetenskap & Allmänhet
 • Vetenskapsfestivalen
 • Vetenskapsrådet
 • Världskulturmuseerna
Kopierat till urklipp
Kopierat till urklipp

Mer inom samma ämne

 1. Offentliga samtal – vad händer när de rika blir rikare?

  Välkommen till höstens andra seminarium i serien Offentliga samtal – forskare möter praktiker. Till varje seminarium bjuder vi in två forskare som ska presentera sina resultat kring ett aktuellt ämne, för att sedan möta praktiker i ett samtal inför p...

 2. Se finalen i Forskar Grand Prix och rösta fram årets vinnare!

  Forskar Grand Prix är Sveriges största tävling i presentationsteknik för forskare. 27 november går finalen av stapeln på Nalen i Stockholm.

 3. SweRIM stängt

  På Vetenskapsrådet lämnade vi i oktober 2018 över webbadressen swerim.se till det nya industriforskningsinstitutet Swerim. Vårt SweRIM stod för ”Swedish Research Information Management” – en webbplats för Nationella styrgruppen för forskningsinformat...