Publicerad den 18 oktober 2018

Uppdaterad den 19 oktober 2018

Nätverk för forskande myndigheter

Forskning som bedrivs av myndigheter ska leva upp till samma kvalitetskrav som universitet och högskolor. Vetenskapsrådet leder ett nätverk som stöttar myndigheter att uppfylla dessa krav. Resultatet från samarbetet hittills blir en handbok med tips och råd 2019.

I nätverket för forskande myndigheter deltar drygt 60 statliga myndigheter som bedriver eller finansierar forsknings- och utvecklingsprojekt (FoU). De forskande myndigheterna träffas två gånger varje år på olika teman. En projektledare från Vetenskapsrådet leder planeringen med stöd av en styrgrupp.

Frågor som nätverket tar upp kan handla om myndigheters tillgång till facklitteratur och databaser, hur myndigheterna ska arbeta med externa vetenskapliga råd eller hur den egna verksamheten bör utvärderas.

Slutsatserna från dessa tematiska arbeten kommer att publiceras i form av en handbok 2019. Handboken innehåller råd och tips och riktar sig till myndighetsledningar, forskningssamordare, departement och praktiker ute i olika verksamheter. Den ska även kunna användas som en checklista för de moment som bör ingå när en myndighet beställer eller genomför forskning.

Vi kommer att publicera delar av handboken här på Vetenskapsrådet.se under våren 2019.

Lista med medverkande myndigheterPDF (pdf, 304.1 kB)

Stadgar för nätverketPDF (pdf, 814.6 kB)

Kopierat till urklipp
Kopierat till urklipp

Vill du veta mer?

Kontakta Johan Fanger som är projektledare för nätverket.

Mer inom samma ämne

  1. De sitter i Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd 2019–2021

    Elektorsförsamlingen har nu valt ledamöter till Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd för perioden 2019–2021. Mandatperioden är tre år och ledamöterna kan väljas om för ytterligare tre år.

  2. Datum klara för 2019 års utlysningar

    Nu är det bestämt när de flesta av våra utlysningar öppnar och stänger under 2019. Totalt utlyser Vetenskapsrådet drygt 6 miljarder kronor varje år till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden.

  3. Stefan Svallfors ny huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap

    1 januari 2019 tillträder professor Stefan Svallfors tjänsten som huvudsekreterare inom humaniora och samhällsvetenskap på Vetenskapsrådet. Som sin kanske viktigaste uppgift ser han att försvara den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningens...