Engagera dig i ESS

Vill du eller din organisation engagera er i forskningsanläggningen European Spallation Source, ESS? Här får du veta hur du kan göra.

Vill du använda eller jobba på ESS?

ESS byggs just nu. Den första öppna utlysningen av tider för att använda ESS är planerad till år 2023. Vill du veta vilka instrument som kommer att vara tillgängliga då?

Kontakta ESS direkt eller läs på ESS webbplatslänk till annan webbplats

Vill du jobba medatt bygga upp ESS, eller letar du efter affärsmöjligheter? Läs om upphandlingar och lediga jobb på ESS webbplats.

Jobba på ESSlänk till annan webbplats

Vill du lära dig mer om forskning med neutroner?

Användarförening: Kontakta den svenska neutronanvändarföreningen, SNSS, om du vill veta mer om hur erfarna neutronanvändare gör. Du hittar SNSS under”Vem gör vad?”(länk).

Forskargrupper: Flera universitet och högskolor i Sverige har forskargrupper som använder neutroner. En del av dem har också kontakt med näringslivet.Se vilka universitet och högskolor som är aktuella under ”Vem gör vad?”(länk).

Forskarskolor: Det finns två forskarskolor inom neutronforskning. Den ena hör till Nordforsks program för neutronforskning, och den andra är Forskarskolan Swedness. Läs mer om skolorna under "På gång”(länk).

Forskningsfinansiering: Du kan söka bidrag för din forskning från till exempel Vetenskapsrådet eller Europeiska forskningsrådet, ERC.

Vetenskapsrådets forskningsfinansiering

Europeiska forskningsrådet, ERClänk till annan webbplats

Se även under ”Vem gör vad i Sverige?” – Forskningsfinansiärer.

Vill du leverera varor eller tjänster till ESS?

 

Publicerad den 09 maj 2018

Uppdaterad den 22 november 2018

Mer inom samma ämne

  1. Sök medel för att samarbeta med neutronforskare i Japan

    Vetenskapsrådet är med och finansierar mobilitetsprogrammet SAKURA - ett utbytesprogram med fokus på neutronforskning och aktiviteter vid den europeiska spallationskällan ESS och den japanska protonacceleratorn J-PARC.

  2. Workshop om uppdrag kring ESS och MAX IV

    Den 17 oktober bjuder Vetenskapsrådet och Vinnovas generaldirektörer in till en workshop i Göteborg om de uppdrag kring den europeiska spallationskällan ESS och MAX IV som Vetenskapsrådet och Vinnova fått av regeringen.

  3. Vetenskapsrådet är med och bygger en av världens största och snabbaste superdatorer

    Vetenskapsrådet ingår i ett konsortium som tillsammans med Finland och sex andra länder nu ska bygga en av världens största och snabbaste superdatorer.