ESS – världens mest kraftfulla neutronkälla

Forskningsanläggningen European Spallation Source, ESS, kommer att öka vår kunskap om olika material. Kunskapen kan vi till exempel använda för att ta fram nya material, eller förbättra egenskaper hos material som redan finns.

Den tvärvetenskapliga forskningsanläggningen blir världens mest kraftfulla neutronkälla. Läs mer om vad det betyder längre ner under rubriken "Forska med neutroner – så går det till".

ESS håller på att byggas i Lund, i anslutning till det nationella synkrotronljuslaboratoriet Max IVlänk till annan webbplats. Det är Sverige och Danmark tillsammans som är värd för anläggningen.

Se TEDx Lund University med Sindra Petersson Årsköld,
"Texts, drugs and dinosaurs-neutrons show the way"

Forskning om material för framtiden

Studier på av material har påverkat mänsklighetens utveckling på ett avgörande sätt. De spelar fortfarande stor roll för att vi ska hitta lösningar på många av vår tids stora utmaningar.

Tack vare ESS kommer forskare att kunna genomföra avancerade studier av olika typer av material på atom- och molekylnivå, och processer relaterade till materialen. De kan upptäcka den molekylära strukturen i ett material, som är direkt kopplad till de fysiska eller kemiska egenskaperna i allt som finns omkring oss. Den kunskapen kan hjälpa oss att förstå aktuella problem i industrin eller leda vidare till ny forskning.

Forskare från hela världen inom vitt skilda områden

ESS byggs som en användaranläggning och kommer att ge bra stöd till forskare runt om i Sverige, Europa och världen. Planen är att anläggningen ska kunna ta emot de första användarna år 2023. Forskarna ska kunna prestera på högsta nivå, och få snabb och relevant service när de utför sina experiment. ESS ska fördela tiderna för experiment utifrån vetenskapliga grund och excellens.

När ESS har nått full drift kommer ungefär 3 000 forskare från hela världen att använda anläggningen varje år. Det är forskare inom vitt skilda områden, som medicin och hälsa, klimat och transport, energi och miljö samt livsmedel och kulturarv.

ESS ska kunna ge unika möjligheter för forskning och utveckling under lång tid. Tillsammans med grannen Max IV är ESS tänkt att bli ett kompetenskluster med global attraktionskraft.

ESS styrs av flera länder

ESS styrs av ett europeiskt konsortium för forskningsinfrastruktur (ERIC), med 15 medlems- och observatörsländer. Sverige är värdland tillsammans med Danmark, och har därmed ett stort ansvar för att utveckla anläggningen.

Konsortiet har en styrelse, ESS Council, med delegater utnämnda av medlemsländernas regeringar:

 • ordförande: Lars Börjesson, Chalmers tekniska högskola (räknas inte som delegat)
 • vice ordförande: Beatrix Vierkorn-Rudolph, Federal Ministry of Education & Research, Tyskland (räknas inte som delegat)
 • svenska delegater: Sven Stafström, generaldirektör för Vetenskapsrådet, David Edvardsson, Utbildningsdepartementet, Aleksandar Matic, expertrådgivare från Chalmers.

ESS Council har ett antal rådgivande kommittéer, även de med delegater utnämnda av medlemsländernas regeringar:

 • Administrative and Financial Committee, AFC
  svensk delegat: Johan Holmberg, Vetenskapsrådet
 • Science Advisory Committee, SAC
  svensk delegat: Martin Månsson, KTH
 • Technical Advisory Committee, TAC
  ingen svensk delegat för tillfället
 • In-Kind Review Committee, IKRC
  svensk delegat: Ulf Karlsson, Linköpings universitet

ESS finansieras av medlemsländerna

ESS konsortium, European Spallation Source ERIC, finansieras av bidrag från medlemsländerna. De har kommit överens om att bygga upp ESS för 1,843 miljarder euro (i 2013 års penningvärde), fördelat på 12 år.

Sverige bidrar med 35 procent av denna investeringskostnad, ungefär 6 miljarder kronor. Sveriges bidrag är större än de andra medlemsländernas, eftersom Sverige är värdland.

Den årliga driften av ESS uppskattas till cirka 10 procent av byggkostnaden. När ESS är i full drift kommer medlemsländerna att bidra i förhållande till hur deras forskare utnyttjar anläggningen. Sverige har dock erbjudit sig att stå för 10 procent av driftskostnaderna.

 

Läs mer

Synergies between ESS and Max IVPDF (pdf, 3.9 MB)

En rapport av Technopolisgruppen på uppdrag av Vetenskapsrådet.

Läs mer om forskning med hjälp av neutroner på ESS webbplats:

ESS science in everyday lifelänk till annan webbplats

Science using neutronslänk till annan webbplats

Publicerad den 03 maj 2018

Uppdaterad den 11 januari 2019

Mer inom samma ämne

 1. Sök medel för att samarbeta med neutronforskare i Japan

  Vetenskapsrådet är med och finansierar mobilitetsprogrammet SAKURA - ett utbytesprogram med fokus på neutronforskning och aktiviteter vid den europeiska spallationskällan ESS och den japanska protonacceleratorn J-PARC.

 2. Workshop om uppdrag kring ESS och MAX IV

  Den 17 oktober bjuder Vetenskapsrådet och Vinnovas generaldirektörer in till en workshop i Göteborg om de uppdrag kring den europeiska spallationskällan ESS och MAX IV som Vetenskapsrådet och Vinnova fått av regeringen.

 3. Vetenskapsrådet är med och bygger en av världens största och snabbaste superdatorer

  Vetenskapsrådet ingår i ett konsortium som tillsammans med Finland och sex andra länder nu ska bygga en av världens största och snabbaste superdatorer.