Vem gör vad i Sverige i relation till ESS?

Regeringen har det övergripande ansvaret för Sverige som värdland. Lena Ek har utsetts till samordnare för att bistå Regeringskansliet i arbetet med ESS. Det är dock många utöver Regeringskansliet som är engagerade på olika sätt i ESS. Vi har här gjort ett försök att lista dem, indelat efter typ av aktör.

Publicerad den 15 maj 2018

Uppdaterad den 22 mars 2019

Utskrift

Kontakt

Frågor om finansiering av forskningsinfrastruktur

infrastruktur@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Sök medel för att samarbeta med neutronforskare i Japan

    Vetenskapsrådet är med och finansierar mobilitetsprogrammet SAKURA - ett utbytesprogram med fokus på neutronforskning och aktiviteter vid den europeiska spallationskällan ESS och den japanska protonacceleratorn J-PARC.

  2. Workshop om uppdrag kring ESS och MAX IV

    Den 17 oktober bjuder Vetenskapsrådet och Vinnovas generaldirektörer in till en workshop i Göteborg om de uppdrag kring den europeiska spallationskällan ESS och MAX IV som Vetenskapsrådet och Vinnova fått av regeringen.

  3. Vetenskapsrådet är med och bygger en av världens största och snabbaste superdatorer

    Vetenskapsrådet ingår i ett konsortium som tillsammans med Finland och sex andra länder nu ska bygga en av världens största och snabbaste superdatorer.