Referensgrupp för ESS

Som stöd i våra uppdrag kring ESS har Vetenskapsrådet en referensgrupp. Bland annat Sveriges universitets-och högskoleförbund (SUHF), Svenskt näringsliv och Region Skåne har nominerat ledamöter till gruppen.

Ledamöter i referensgruppen för ESS

Namn

Titel

Organisation

Karin Markides
(ordförande)

Professor/rådgivare

Chalmers

Karin Dahlman-Wright

Professor/rektor

Karolinska institutet, KI

Sven Lidin

Professor

Lunds universitet

Katrine Åhlström Riklund

Professor/överläkare

Umeå universitet

Aleksandar Matic

Professor/direktör, styrkeområde materialvetenskap

Chalmers

Martin Månsson

 Lektor/dr

Kungl. Tekniska högskolan, KTH

Peter Eriksson

Chefsstrateg

Vinnova

Tobias Krantz

Chef, utbildning, forskning och innovation

 Svenskt näringsliv

Helena Berg

VD/dr

Libergreen

Mikael Stamming

Utvecklingsdirektör

Region Skåne

Regina Summer

Enhetschef

Tillväxtverket

 

Publicerad den 30 maj 2018

Uppdaterad den 21 mars 2019

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

Frågor om finansiering av forskningsinfrastruktur

infrastruktur@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Sök medel för att samarbeta med neutronforskare i Japan

    Vetenskapsrådet är med och finansierar mobilitetsprogrammet SAKURA - ett utbytesprogram med fokus på neutronforskning och aktiviteter vid den europeiska spallationskällan ESS och den japanska protonacceleratorn J-PARC.

  2. Workshop om uppdrag kring ESS och MAX IV

    Den 17 oktober bjuder Vetenskapsrådet och Vinnovas generaldirektörer in till en workshop i Göteborg om de uppdrag kring den europeiska spallationskällan ESS och MAX IV som Vetenskapsrådet och Vinnova fått av regeringen.

  3. Vetenskapsrådet är med och bygger en av världens största och snabbaste superdatorer

    Vetenskapsrådet ingår i ett konsortium som tillsammans med Finland och sex andra länder nu ska bygga en av världens största och snabbaste superdatorer.