Publicerad den 30 april 2019

Uppdaterad den 20 juni 2019

Strategisk forskningsagenda om antibiotikaresistens

Nu har du möjlighet att kommentera innehållet i förslaget till strategisk forskningsagenda om antibiotikaresistens. Läs instruktionerna och skicka in dina kommentarer senast 15 augusti.

Skicka dina kommentarer via e-post till antibiotikaresistens@vr.se senast 15 augusti 2019.

 • Skriv dina kommentarer kortfattat och sakligt.
 • Vi efterfrågar kommentarer som är konstruktiva och som innehåller tydliga förslag på förändringar – inga kommentarer med synpunkter på enskilda forskningsprojekt eller personer.
 • Irrelevanta kommentarer gallrar vi bort direkt.

Alla kommentarer som kommer in till Vetenskapsrådet diarieförs och blir allmänna handlingar. Här kan du läsa om hur Vetenskapsrådet hanterar offentlighet och sekretess.


Vad händer sen?

Du får ett bekräftelsemejl om att vi har tagit emot dina kommentarer. Vi svarar i regel inte på några kommentarer – bara om det finns en särskild anledning.

Kommentarerna används när Vetenskapsrådet och det nationella forskingsprogrammet om antibiotikaresistens redigerar förslaget till forskningsagendan inför slutversionen.

Den färdiga forskningsagendan presenteras under september 2019.

Nationella forskningsprogram

antibiotikaresistens@vr.se

Kontakt

Nationella forskningsprogram

antibiotikaresistens@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. Vetenskapsrådet på World Water Week

  Under World Water Week 2019 arrangerar Vetenskapsrådet och Formas ett seminarium om en av de största utmaningarna för färskvatten, marina ekosystem och vår hälsa: ökade föroreningar och antibiotikaresistens i miljön.

 2. Forskningsbarometern 2019

  Forskningsbarometern ger en övergripande beskrivning av tillståndet för svensk forskning och utveckling (FoU) i internationell jämförelse – med ett särskilt fokus på högskolesektorn i Sverige. Rapporten består av tre kapitel: Forskningens finansie...

 3. Frukostseminarium: Forskningsbarometern 2019

  Välkommen till ett frukostseminarium där vi presenterar 2019 års upplaga av Forskningsbarometern – vår återkommande rapport som ger en övergripande bild av svensk forskning och utveckling i internationell jämförelse.