Publicerad den 23 april 2018

Uppdaterad den 28 augusti 2018

Nationellt forskningsprogram inom migration och integration

Vetenskapsrådet ansvarar för ett tioårigt nationellt forskningsprogram om migration och integration. Programmet ska bidra till att lösa stora samhällsutmaningar inom området och skapa kraftfulla synergier mellan olika aktörer.

Öppen utlysning 27 juni–15 november

Ansök via NordForsks webbplatslänk till annan webbplats

Vi har fått i uppdrag av regeringen att ansvara för forskningsprogrammet inom migration och integration. Syftet är att skapa goda förutsättningar för att forskning ska kunna bidra till att lösa stora samhällsutmaningar. Målet är att

 • belysa alla aspekter av migration och integration
 • öka kunskapen om förutsättningarna för att skapa inkluderande samhällen
 • omfatta forskning om både kortsiktiga och långsiktiga orsaker till och konsekvenser av migration, till exempel ekonomiska, demografiska och sociala aspekter
 • bidra till en ökad forskningsanknytning av den högre utbildningen
 • bidra till jämställdhet
 • bidra till forskningsresultatens ökade genomslag i samhället i form av utveckling, kunskapsuppbyggnad, evidensbaserad politik och förvaltning.

Tanken med forskningsprogrammet är att det ska skapa kraftfulla synergier mellan olika aktörer som kompletterar varandra när det gäller kunskap, kompetens och uppdrag. Det kan till exempel handla om olika typer av samarbeten mellan olika forskningsfinansiärer eller myndigheter med ansvar för frågor om migration och integration. Genom samarbete kan vi undvika oönskade överlappningar. Dessutom förväntas programmet utgöra en naturlig länk till internationella forskningsprogram.

En första utlysning inom programmet öppnade den 14 februari 2018 och stängde den 10 april 2018. Forskare inom alla ämnesområden kunde söka bidragen.

Nästa utlysning hanteras av vår nordiska samarbetsorganisation NordForsk.

Röster från civilsamhället om migration och integration: Bernd Parusel, Aida Samani och Josefin Åström ger sin syn på vad forskning kan bistå med.

Strategisk forskningsagenda på gång

Hösten 2018 presenterar vi en strategisk forskningsagenda. Den ska ange inriktning för forskningsfinansiärernas stöd under tio år och kartlägga de utmaningar och kunskapsbehov som forskningsprogrammet är tänkt att möta. Vi kommer att uppdatera agendan under programmets gång.

Vi har en programkommitté med representanter från Formas, Forte, Migrationsverket, Sida och Deligationen för migrationsstudier, Delmi, som ger oss råd om hur forskningsagendan bör utformas, genomföras och uppdateras. En referensgrupp med forskare inom humaniora, samhällsvetenskap, utvecklingsforskning, utbildningsvetenskap, medicin och hälsa ger också stöd i det arbetet.

I slutet av 2017 anordnade vi ett dialogmöte inför arbetet med forskningsagendan. Vi samlade in synpunkter från forskare, representanter från civilsamhället och myndigheter som arbetar praktiskt med migrations- och integrationsfrågor.

I maj 2018 skickade vi ett utkast till forskningsagenda på remiss.

Underlag från dialogmötet

Referat från dagenPDF (pdf, 514.5 kB)

Presentation VetenskapsrådetPDF (pdf, 1.8 MB)

Presentation Annika Sundén, ArbetsförmedlingenPDF (pdf, 436 kB)

Presentation Joakim Palme, DelmiPDF (pdf, 979.9 kB)

Kopierat till urklipp

Nationellt forskningsprogram

migrationintegration@vr.se

Kopierat till urklipp

RELATERAT INNEHÅLL

Söker du kontakter eller samarbetspartners inom området?

Delegationen för migrationsstudier, Delmi, sprider kunskap om migrationsfrågor och hur de påverkar samhället. På Delmis webbplats finns länkar till relevanta organisationer och myndigheter både i Sverige och i andra länder.

Delmis kunskapsförmedlinglänk till annan webbplats

Kontakt

Nationellt forskningsprogram

migrationintegration@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. Bidrag till forskningsmiljö migration och integration

 2. Svensk forskning om segregation

  Segregation – ny kartläggning av kunskapsläget. På uppdrag av regeringen har Vetenskapsrådet kartlagt forskning om segregation. Vi har studerat forskning om segregation i relation till följande områden: bostadssegregation, brottslighet, arbetslöshet...

 3. Migration och integration – vad kan forskning bidra med?

  Migration och integration är några av de samhällsutmaningar som ska mötas genom särskilda nationella forskningsprogram. Just nu jobbar Vetenskapsrådets beredningsgrupp med inkomna ansökningar. Stödet som utlysts handlar om samverkan inom forskningsmi...

Länk till Twitter
Länk till sida med kontaktuppgifter
Länk till LinkedIn