Publicerad den 20 september 2018

Uppdaterad den 16 oktober 2018

Forskningsöversikt konstnärlig forskning

Det är inte längre möjligt att kommentera innehållet i förslaget till forskningsöversikt för konstnärlig forskning.


Vad händer nu?

Kommentarerna används när kommittén för konstnärlig forskning reviderar förslaget till forskningsöversikten inför slutversionen.

Den färdiga forskningsöversikten publiceras här på Vetenskapsrådet.se i början av 2019.

Kopierat till urklipp

Mer inom samma ämne

  1. Nya ledamöter i två av Vetenskapsrådets kommittéer

    Vetenskapsrådets styrelse har utsett ledamöter till utbildningsvetenskapliga kommittén samt kommittén för konstnärlig forskning för perioden 2019–2021. Mandatperioden är tre år och ledamöterna kan väljas om för ytterligare tre år.

  2. Konferensbidrag

    Höstens utlysning Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka som beviljas konferensbidrag i höstens utlysning 2018. Totalt beviljar vi 38 av 64 ansökningar och nästan 5,5 miljoner kronor.

  3. Sexuella trakasserier i akademin

    Det internationella #MeToo-uppropet hösten 2017 fick ett stort genomslag i Sverige. En majoritet av svenska lärosäten har gjort ett intensivt arbete med att förebygga förekomsten av sexuella trakasserier. På Vetenskapsrådet beställde vi forskningsöv...