Publicerad den 01 oktober 2018

Uppdaterad den 16 oktober 2018

Forskningsöversikt utvecklingsforskning

Det är inte längre möjligt att kommentera innehållet i förslaget till forskningsöversikt för utvecklingsforskning.


Vad händer nu?

Kommentarerna används när kommittén för utvecklingsforskning reviderar förslaget till forskningsöversikten inför slutversionen.

Den färdiga forskningsöversikten publiceras här på Vetenskapsrådet.se i början av 2019.

Kopierat till urklipp

Mer inom samma ämne

  1. Sustainability and resilience

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för sustainability and resilience – tackling consequences of climate and environmental changes, inom utvecklingsforskning 2018. Totalt beviljar vi över 77 miljoner kro...

  2. Konferensbidrag

    Höstens utlysning Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka som beviljas konferensbidrag i höstens utlysning 2018. Totalt beviljar vi 38 av 64 ansökningar och nästan 5,5 miljoner kronor.

  3. Sexuella trakasserier i akademin

    Det internationella #MeToo-uppropet hösten 2017 fick ett stort genomslag i Sverige. En majoritet av svenska lärosäten har gjort ett intensivt arbete med att förebygga förekomsten av sexuella trakasserier. På Vetenskapsrådet beställde vi forskningsöv...