remissvar

16 maj 2016

Nya föreskrifter om kliniska läkemedelsprövningar på djur

Datum

16 maj 2016

Departement

Diarienummer

1.1.3-2016-5927

Mer inom samma ämne

  1. Vägledning om gallring efter skanning av pappershandlingar

  2. Förslag till nya föreskrifter

  3. Seminarium om aktuella djurförsöksfrågor

    6 december arrangerar Vetenskapsrådets expertgrupp för försöksdjursvetenskap ett seminarium om aktuella djurförsöksfrågor. Syftet med dagen är att ge myndigheter, forskare och andra intressenter tillfälle att presentera och diskutera aktuella frågor ...