remissvar

16 augusti 2017

Utbildningsdepartementet

Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning (SOU 2017:10)

Datum

16 augusti 2017

Departement

Utbildningsdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2017-5739

Mer inom samma ämne

  1. Vägledning om gallring efter skanning av pappershandlingar

  2. Förslag till nya föreskrifter

  3. Demokratins skattkammare - Förslag till en nationell biblioteksstrategi