Dyslexi – en kunskapsöversikt

För att stimulera till diskussion om det utbildningsvetenskapliga området och dess fortsatta utveckling har Utbildningsvetenskapliga kommittén vid Vetenskapsrådet bett några forskare att belysa olika teman med anknytning till kommitténs uppdrag.

I denna rapport beskriver professor Mats Myrberg vid Lärarhögskolan i Stockholm, ett antal olika aspekter på forskning om dyslexi och hur denna forskning under de senaste decennierna kommit att utvecklas till en mycket fruktbar mötesplats för olika vetenskapliga perspektiv. Neurovetenskap, genetik, specialpedagogik, lingvistik och psykologi har bidragit med värdefulla forskningsinsatser med såväl grundforsknings- som tillämpningsintresse. Rapporten avslutas med reflektioner kring forskningen roll och om förebyggande insatser.

Mer inom samma ämne

  1. Forskningsöversikt utbildningsvetenskap

    Nu har du möjlighet att kommentera innehållet i förslaget till forskningsöversikt för utbildningsvetenskap. Läs instruktionerna och skicka in dina kommentarer senast 4 oktober.

  2. Debatt: Så kan politiken förankras i forskning – tre råd till Sveriges nästa regering

    Utifrån riksdagspartiernas valmanifest kan vi se att ord som forskning och vetenskap minskar, jämfört med manifesten inför valet 2010. Därför vill vi ge tre råd till Sveriges nästa regering om hur den förda politiken bättre kan förankras i fakta och ...

  3. Utbildningsvetenskap

    Projektbidrag, Nätverksbidrag, Forskarskolor

Länk till Twitter
Länk till sida med kontaktuppgifter
Länk till LinkedIn