Utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet vid de landsting som omfattas av ALF-avtalet

Redovisning av de två regeringsuppdragen U2016/02935/F och U2016/04203/F till Vetenskapsrådet om att utvärdera den kliniska forskningens kvalitet vid de landsting som omfattas av ALF-avtalet.

Utvärderingarna omfattar tre huvudområden och har genomförts av tre externa och oberoende expertpaneler:

  • den vetenskapliga produktionens kvalitet (panel 1)
  • forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta (panel 2)
  • forskningens förutsättningar (panel 3).

Panelernas bedömningar ligger till grund för Vetenskapsrådets beslut om den kliniska forskningens kvalitet i respektive landsting.

Mer inom samma ämne

  1. ”Ta chansen att kommentera Vetenskapsrådets forskningsöversikter!”

    Idag öppnar vi möjligheten att kommentera de förslag till forskningsöversikter som våra ämnesråd och kommittéer har arbetat fram under våren och sommaren.

  2. Forskningsöversikt medicin och hälsa

    Nu har du möjlighet att kommentera innehållet i förslaget till forskningsöversikt för medicin och hälsa. Läs instruktionerna och skicka in dina kommentarer senast 4 oktober.

  3. Neutronspridning

Länk till Twitter
Länk till sida med kontaktuppgifter
Länk till LinkedIn